BDSM-ONTDEKKING

Wat is nu eigenlijk SM (of BDSM) ?


Het liefst zou ik die vraag in één zin beantwoorden, maar dat is gewoon niet mogelijk. Stel deze vraag aan 20 verschillende SM-ers, en je krijgt waarschijnlijk 20 verschillende antwoorden !  En dat geldt ook voor de uitleg wat er leuk is aan BDSM. Ook daarop kan je ook 20 verschillende soort van uitleg krijgen (als je die vraag aan 20 verschillende SM-ers zou vragen). 

 

Mijn beste uitleg op de vraag wat BDSM nu eigenlijk is, is dat het meestal een gebeuren is waarbij iemand een ander bestuurt (en mag besturen) en de ander daarbij niets mag weigeren (wat vooraf is besproken binnen gestelde grenzen). Hierbij kan je denken aan besturing (laten we vanaf nu dat  domineren noemen) op mondeling gebied, op seksueel gebied, via opdrachten en/of via pijn of bestraffing, enz. 

Dit kan gebeuren van heel subtiel tot wat steviger of zelfs tot heel hard. Dit gebeurd altijd op basis van vooraf gemaakte afspraken, waarbij de Meester (de uitvoerder) leiding geeft aan de BDSM sessie. De ondergaande persoon bepaalt echter de grenzen en wensen.  Hierbij kunnen handboeien of een blinddoek het gewenste BDSM-effect meer versterken, en dat geldt ook voor de juiste sfeer, de juiste verlichting, de juiste muziek, de juiste kleding, vooraf opgebouwde spanning en allerlei (hulp) apparatuur, enz.


Wat nu precies BDSM is, kan je ook omschrijven als een spel van  machtsoverdracht tussen twee mensen, of een bepaalde beleving/fantasie van een onderdanige om de slavin te zijn van een Dominant, waarbij de Meester daarbij de invulling geeft aan de sessie. Maar zo kan je nog wel even doorgaan met het geven van antwoorden. Er is ieder geval geen sprake van één soort BDSM. Na het doornemen van deze website, hoop ik SM vrouwen met deze uitleg als Meester  Dominant een goed idee te hebben gegeven over de doelstellingen en inhoud van BDSM.


Welke SM-vorm zoekt iemand in de BDSM 


Eerder heb ik gezegd dat je BDSM het beste kan indelen in 3 hoofdindelingen.  In willekeurige volgorde zijn dat Pijn-SM, Discipline-SM en Lust-SM. Bijna altijd is het zo dat iemand die aan BDSM doet (als onderdanige) dat doet vanwege een bepaald (positief) gevoel voor pijn, discipline en/of lust. Heel vaak zal een BDSM-spel niet bestaan uit 100% alleen Pijn, 100% Discipline of 100% Lust, maar zal er altijd wel sprake zijn van overlappingen daarin. Toch zal het vaak zo zijn dat iemand zich het meest aangetrokken voelt tot één van deze drie BDSM vormen. Een SM-spel zonder deze drie hoofdvormen zal je niet snel zien. Vandaar het onderscheid wat ik daarin maak. Zeker voor iemand die geen SM-ervaring heeft, is het belangrijk dat zij goed kan aangeven waar haar SM- voorkeur waarschijnlijk ligt. Als dat niet duidelijk is voor de SM-Meester, dan wordt er eigenlijk maar wat raak gedaan, en dan is de kans vrij groot dat zo'n eerste sessie een mislukking wordt ! 

Ik heb aparte hoofdstukken gemaakt voor deze drie hoofdvormen. Er zijn overigens wel meer BDSM vormen die zich moeilijk laten indelen in een hoofdgroep, maar die laat ik voor het gemak nu maar even buiten beschouwing.

Als voorbeeld kan hele subtiele Soft BDSM  ook heel zwaar worden voor een onderdanige (op langere termijn), dus ik zal zeker  lichte Soft BDSM niet wegzetten als iets voor softies of zo. 


Overigens mag je onder SM hetzelfde verstaan als BDSM. De term SM (Sado-Masochisme) doet vermoeden dat het bij SM alleen om pijn zou gaan, maar dat is dus lang niet altijd het geval. Vandaar dat de term BDSM (Bondage, Discipline, Sado en Masochisme) wel beter is eigenlijk. En eigenlijk is de term BDSM dan ook niet lang genoeg, want daaraan kan je ook de letters toevoegen als de M (Massage), B (Blinddoek), L (Lust), S (Sekslavin/slaaf), A (Aanbidding), D (Dienen), S (Spanning), enz. In Nederland wordt echter meestal alleen gesproken over SM (waar BDSM bedoeld wordt). Op de website heb ik het daarom over BDSM of SM-Meesters. Maar net wat het beste past. 

Door deze uitéénlopende BDSM voorkeuren is het daarom zo belangrijk dat er een goede sublijst wordt ingevuld. Zie hierover het hoofdstuk "SM-Sublijst".


BDSM als kennismaking of later als vaste hobby ?


Zoals wel vaker met hobby's het geval is, is SM een hobby (of beleving) die je maar net moet aanspreken. Sommige mensen worden  geboren met een SM wens en sommige mensen hebben SM op latere leeftijd ontdekt. Maar de meeste mensen zullen dus gewoon niet aan SM doen. Gewoon omdat ze het niet kennen, of misschien omdat ze heel erg nuchter in het leven staan. Maar voor hen is deze website ook niet gemaakt. En wat mensen in de slaapkamer wel of niet met elkaar doen, daar hoeven we ons nu niet echt mee bezig te houden. Gelukkig bestaat daarin in Nederland wel een redelijke vrijheid. Maar wat SM betreft,  sommige dingen moeten soms maar net op je pad komen. Dan kan je het een kans geven en misschien spreekt het je wel aan, of misschien toch niet. Maar dat is "gewoon" een kwestie van uitproberen. Persoonlijk vind ik juist het voor het eerst uitproberen door een vrouw van een SM sessie, altijd erg bijzonder om mee te maken. Daar mag je mij ook 's-nachts wel voor wakker maken.   

Maar samengevat : soms zijn mensen al lang met SM als hobby bezig, en zijn die er toevallig een keer mee in aanraking gekomen. Dat is dan toevallig zo gelopen, hoewel je het toeval natuurlijk ook wel een handje kan helpen...  (door misschien wel eens een keer de stoute schoenen aan te trekken).


Dat mensen SM soms vrij lang als hobby uitvoeren, dan komen doordat je veel kan experimenteren met SM en veel combinaties kan maken. Een SM sessie kan je ook laten heen en weer golven tussen de diverse hoofdvormen in, en eventueel soms een keer te wisselen van SM partner, of zelfs eventueel onderling te wisselen van de rol als van onderdanige en Meester.
SM-ers die al langer aan SM doen 


Voor mensen die het ontvangen van (gecontroleerde) pijn opwindend of prettig vinden, daarvoor is SM natuurlijk een hele goede hobby. Maar er zijn ook genoeg mensen die niet van overdreven veel pijn houden, maar die toch vaak aan SM doen. Ik heb het dan over mensen die discipline-SM en/of Lust-SM heel aansprekend vinden om te doen. Zij vinden het enorm opwindend als zij binnen een bepaald SM spel moeten voldoen aan de wensen van hun SM Meester, en daarbij worden behandeld als een soort van bezit door hem (gedomineerd worden door hem). Net zoals bij de pijn-SM, kan de discipline-SM best wel ver gaan. Als je het hebt over SM in het algemeen, leeft bij veel mensen (zonder SM ervaring) het idee dat je het dan hebt over "iemand stevig afranselen". Dat is ook wel wat je vaak zal zien van SM op TV of in films. Echter heeft de Discipline-SM ook veel heel aanhangers. Zij die kiezen voor een combinatie van niet te zware Pijn-SM en niet te ver gaande Discipline-SM vormen de grootste  groep binnen de SM. En daarbij kunnen seksuele handelingen (dus de Lust-SM) zeker ook een onderdeel vormen bij een sessie. 


Mensen die al langer aan SM doen, die weten vaak al wat ze wel en wat ze niet leuk vinden binnen alle SM mogelijkheden. Maar net als in een restaurant wil je natuurlijk ook weleens wat anders proberen dan dat je normaal gesproken bestelt. Soms geef je dat dan gewoon zo door aan de kelner (de SM Meester), en soms ook denkt "de kelner" je te kunnen verrassen met iets nieuws. Dit op basis van de voorgaande X sessies die hij dan met de onderdanige al heeft beleeft.


Vaak ligt bij de echte Discipline-SM-ers en Lust-liefhebbers hun pijngrens minder hoog als bij de doelgerichte Pijn-SM liefhebbers. Mensen die al langere tijd aan SM doen, die weten dat van hunzelf en hun dominanten weten dat uiteraard ook. Het leuke van SM is dan wel weer dat er heel veel andere variaties en combinaties te bedenken zijn. Dus dat je bijvoorbeeld geen enorme Pijn-Slavin bent, wil niet zeggen dat er niet heel veel andere mogelijkheden te bedenken zijn om een leukse SM sessie met elkaar te hebben. Dus vandaar mijn uitleg dat ook de niet-pijngerichte SM-onderdanigen soms al jaren aan SM doen. Die vinden dan weer andere SM vormen heel leuk en spannend. Net zoals dat Pijn-slavinnen soms niets met Discipline-SM hebben of niets met Lust-SM.
Meer over de SM-hoofdvormen en beginners 


Je kan die drie SM-hoofdvormen wel een beetje vergelijken met de drie knoppen op een muziek-versterker, waaraan een muziekliefhebber vaak zit te draaien (lage tonen, middel tonen en hoge tonen). Dit om een zo goed mogelijke muziek-beleving te krijgen. Zo krijgt hij/zij dan uiteindelijke de voor hem/haar meest geschikte sound uit de versterker. En bij BDSM kunnen daaraan dan nog allerlei "speciale effecten" worden toegevoegd zoals bondage, blinddoeken, wisselende omgevingen, speciale opdrachtjes vooraf, rollenspellen, verschillende zwepen, verschillende speeltjes, enz.enz. 


Als men interesse toont in BDSM, dan is dat natuurlijk met een bepaald beeld daarbij. Maar natuurlijk weet je dan nog niet als +SM-nieuweling wat nu echt geschikt voor je is om te doen. Dan is het wel zo prettig dat een SM-Meester daar oog voor heeft, en niet met de verkeerde uitgangspunten aan zo'n sessie begint. Het heeft echt geen zin om iemand die discipline-SM zoekt, te gaan behandelen als een Pijn-slavin. Dat wordt zeker een kansloze missie, en is zelfs zeer onaangenaam voor de onderdanige persoon in zo'n sessie. En dat geldt ook voor eventueel wel of niet gewenste seksuele handelingen tijdens een SM-spel. Het is vrij funest voor iemand's SM beleving als je als Dominant seksuele handelingen gaat uitvoeren als dat totaal niet de wens is van de onderdanige persoon. Daarom is het gebruik van een sublijst zeer belangrijk.  Een eerste +SM-ervaring kan je immers niet overdoen (maar dat geldt natuurlijk ook voor iedere volgende BDSM sessie).


Wat je na een eerste sessie vaak ziet, is dat iemand dan veel meer zekerheid heeft in welke richting zij SM zoekt (op dat moment dan, later kan dat zich wel anders ontwikkelen). En vaak ook komen er na een eerste sessie meer fantasieen los bij de onderdanige om ook eens te proberen. Bijvoorbeeld omdat zij voor die eerste sessie dat nog niet durfde te zeggen. Bang was dat het misschien raar overkwam of net iets té gewaagd was misschien. Maar als het vertrouwen tussen elkaar al flinkt gegroeid is, dan is er misschien wel veel meer mogelijk dan als je voor het eerst met een vreemde iets gaat doen op SM gebied. Maar dat is logisch natuurlijk. En na een sessie of vier kan je vaak meer aandacht gaan besteden aan details, maar ook zoeken naar weer andere zaken die je leuk vind om te doen (om daarbij de positieve spanning niet uit het oog te verliezen natuurlijk).

En na een sessie of acht kan je jezelf dan langzamerhand gaan zien als "licht gevorderd", en zal je het misschien ook leuk vinden om in contact te komen met andere SM-ers en ga je je wellicht ook meer verdiepen in SM via internet. Maar voor alles blijft gelden dat niets moet natuurlijk, en dat je verder niets te maken hebt met andere SM-ers. SM is en blijft een persoonlijk iets, waarbij je zelf de hoofdrol speelt als onderdanige in jouw beleving. De SM Meester mag dan de regisseur zijn van het SM spel (om hopelijk te komen tot een beleving die voor beiden heel bevredigend is).

Tenslotte nog


Naar schatting doen er in Nederland iets van 10.000 mensen zeer geregeld aan SM, maar dit is slechts een zeer ruwe schatting. Het kan heel goed zo zijn dat er in Nederland wel 1 miljoen mensen een SM wens hebben, of aan lichte SM doen op de slaapkamer zonder dat zij zich begeven in het SM circuit (en dus buiten iedere vorm van een telling blijven). Zeker is wel dat de interesse voor SM in Nederland groeiende is. Steeds vaker bieden Parenclubs SM avonden aan in hun maandelijkse agenda, en is soft lust-SM eigenlijk al redelijk geaccepteerd als vorm van erotiek. In sexshops worden althans steeds meer SM gerelateerde artikelen verkocht, en komen er steeds SM gerichtte bijeenkomsten en SM party's.

Hoe vaak mensen aan echte SM doen, dat is eveneens heel wisselend. Sommige doen er 4x per week aan, anderen maar 1x per 3 weken. Dat kan ermee samenhangen hoe intensief je iets doet. Als het zwaarder is, dan moet je meer rust nemen tussen sessie's in. Maar sommige nemen wat meer rust tussen sessie's in, gewoon om het speciaal en spannend te houden.


Maar hoe dan ook, SM is zeker niet iets raars om te doen. Er wordt alleen door bepaalde groepen mensen nog wel raar tegenaan gekeken, maar gelukkig wordt die groep mensen wel steeds kleiner !  (hoewel je over SM als hobby toch maar beter heel discreet kan blijven tegen derden).


BEGINNENDE-SM-VROUWEN

meestertiemo @ gmail.com      (maar dan zonder spaties)

VIBRATOR-BONDAGE-OPDRACHTEN
ERVAREN-SM-MEESTER